Cà Mau với kế hoạch kiểm điểm, đánh giá…

22/11/2021 17:07

Mới đây, Ban thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau ban hành kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Với mục đích, yêu cầu là: kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân theo Quy định số 132-QĐ/TW và Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"… 

cm-voi-ke-hoach-1a-1637575243.jpg
cm-voi-ke-hoach-1b-1637575248.jpg
cm-voi-ke-hoach-1c-1637575255.jpg
Kế hoạch số 57/KH-TU của BTV Tỉnh Ủy Cà Mau.

Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình phải thật sự nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá, xếp loại phải thực chất, khách quan, công bằng, chính xác; khắc phục tình trạng hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm; thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh.

 Qua kiểm điểm, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Kiểm điểm cá nhân gắn với kiểm điểm của tập thể, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể. Lấy kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ…

cm-voi-ke-hoach-2-1637575365.jpg
Bà Trần Thu Thủy.

Bà Trần Thu Thủy, một người dân sống lâu năm ở phường 2, thành phố Cà Mau, phấn khởi cho biết: “Trước việc lãnh đạo tỉnh tiến hành kiểm điểm, đánh giá công tác cán bộ với nội dung như trên, tôi và người dân rất hài lòng. Một mặt đối phó với dịch bệnh Covid-19, nhưng lãnh đạo tỉnh vẫn xem xét, làm rõ trách nhiệm cán bộ công chức như trên là hết sức đúng đắn, để loại bỏ những cán bộ thiếu gương mẫu, có hành vi “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa”…”.

 

Trương Vĩnh Anh Duy
Bạn đang đọc bài viết "Cà Mau với kế hoạch kiểm điểm, đánh giá…" tại chuyên mục Toàn cảnh Hội nhập. https://vanhoaphattrien.vn | Hotline: 08.4646.0404  | Đọc phiên bản tiếng Anh TẠI ĐÂY