Chuyên gia Nguyễn Thị Thu Liên chia sẻ về sự cần thiết phải thay đổi trong tư duy về nền nông nghiệp

06/11/2021 22:09

Sáng ngày 03/11 tại Hội thảo Định hướng và Giải pháp phát triển Nông nghiệp Thông minh trên địa bàn TP. Hà Nội, Chuyên gia Nguyễn Thị Thu Liên chia sẻ về sự cần thiết phải thay đổi trong tư duy về nền nông nghiệp.

Chuyên gia Nguyễn Thị Thu Liên chia sẻ về sự cần thiết phải thay đổi trong tư duy về nền nông nghiệp

BTC