HỖ TRỢ CỦA ĐAN MẠCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM NHẰM CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG SỐ LIỆU THỐNG KÊ CHÍNH THỨC

03/12/2021 19:37

Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (ngày 25/11/1971) và cũng là nơi có phong trào nhân dân ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước của Việt Nam.

d1-1638534733.jpg
Nguyên Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning Schmidt

Ngay sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Đan Mạch đã bắt đầu cung cấp hỗ trợ nhân đạo và các khoản vay ưu đãi để hỗ trợ tái thiết sau chiến tranh. Viện trợ phát triển của Đan Mạch đặc biệt tăng nhanh từ năm 1993 khi Việt Nam được chọn là quốc gia ưu tiên hợp tác phát triển. Đến năm 2015, Đan Mạch đã giải ngân khoảng 1,3 tỷ USD hỗ trợ phát triển chính thức và trở thành một trong những nhà tài trợ song phương lớn nhất tại Việt Nam.

Vào năm 2013, Đan Mạch là quốc gia Bắc Âu đầu tiên ký Hiệp định Đối tác Toàn diện với Việt Nam. Đây là một mốc quan trọng nhằm nâng tầm hợp tác song phương từ quan hệ phát triển truyền thống lên đối tác chính thức, bao gồm  cả đối thoại chính trị, thương mại & đầu tư, tăng trưởng xanh, năng lượng, an toàn thực phẩm, giáo dục và y tế.

Năm nay, Đan Mạch và Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, trong dịp này, ngày 26 tháng 11 năm 2021, tại Hà Nội thỏa thuận giữa Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Cơ quan Thống kê Đan Mạch (Denmark Statistics) đã được ký kết. nhằm hỗ trợ Việt Nam cung cấp số liệu thống kê chính thức, đầy đủ và đáng tin cậy, dựa trên tiêu chuẩn và xu hướng quốc tế. Dự lễ ký kết giữa 2 Tổng cục trưởng của 2 cơ quan thống kê quốc gia có sự hiện diện của Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam. Kim Højlund Christensen.

Thỏa thuận được ký kết ghi nhận sự khởi đầu tốt đẹp của một dự án hợp tác kéo dài 30 tháng giữa chính phủ Việt Nam và Đan Mạch về số liệu thống kê chính thức với trọng tâm là sử dụng dữ liệu hành chính để sản xuất số liệu thống kê dân số, di cư và giáo dục, khai thác các cơ hội sử dụng dữ liệu lớn trong sản xuất số liệu thống kê cũng như biên soạn hệ thống tài khoản kinh tế và môi trường của Việt Nam. Dự án sẽ được Cơ quan Thống kê Đan Mạch và Tổng cục Thống kê Việt Nam thực hiện với khoản tài trợ 6,5 triệu DKK (khoảng 1 triệu USD) do Chính phủ  Đan Mạch cung cấp.

d20-1638534755.jpg

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại sứ Đan Mạch. Højlund Christensen cho rằng "Hiểu được những biến động về dân số và di cư là rất quan trọng đối với bất kỳ xã hội nào và ở Việt Nam. Khó khăn gặp phải khi sản xuất số liệu thống kê trong lĩnh vực này là do không đủ, thậm chí là thiếu dữ liệu. Thỏa thuận ký kết hôm nay là một công cụ rất quan trọng để Việt Nam và Đan Mạch khởi đầu mối quan hệ hợp tác nhằm hỗ trợ  nâng cao chất lượng số liệu thống kê chính thức của Việt Nam. Theo đó, Cơ quan Thống kê Đan Mạch sẽ hợp tác chặt chẽ với Tổng cục Thống kê  và các bộ, ngành liên quan tại Việt Nam để trao đổi, chia sẻ về chuyên môn, kinh nghiệm và kiến thức mà Đan Mạch đã có sau nhiều năm nghiên cứu và thực hiện trong lĩnh vực này".

Nhấn mạnh về sự kiện này,Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Việt Nam, Nguyễn Thị Hương  bày tỏ ‘ Sử dụng dữ liệu hành chính và dữ liệu lớn hiện đang là xu hướng được các  hệ thống thống kê quốc gia sử dụng nhằm tận dụng tối đa nguồn dữ liệu từ các bộ, ngành và các đối tác sở hữu khác để đảm bảo cung cấp thông tin thống kê kịp thời, có chất lượng, được phân tổ chi tiết cho Chính phủ, doanh nghiệp và các đối tượng dùng tin trong và ngoài nước. Tổng cục Thống kê cam kết sẽ phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các bộ, ngành tại Việt Nam và Cơ quan Thống kê Đan Mạch để thực hiện thành công Dự án, góp phần tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng số liệu thống kê chính thức, phát triển bền vững trong tương lai, đặc biệt trong bối cảnh Thống kê Việt Nam triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thống kê giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045”.

Dự án ký kết là quá trình hợp tác dài hạn giữa Tổng cục Thống kê Việt Nam và các đối tác nhằm thiết lập và xây dựng phương thức sản xuất số liệu thống kê và trình bày dữ liệu mới. Các chuyên gia Đan Mạch chịu trách nhiệm cung cấp đầu vào trực tiếp cho quá trình và sẽ chia sẻ những kinh nghiệm trong thu thập, xử lý, sử dụng số liệu thống kê; trao đổi về sự tham gia, phối hợp của các cơ quan hữu quan và các đơn vị cung cấp thông tin. Thay mặt Cơ quan Thống kê Đan Mạch, Tổng cục trưởng Birgitte Anker cho biết."Chúng tôi mong muốn hợp tác hiệu quả với Tổng cục Thống kê Việt Nam. Là tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong sử dụng các nguồn dữ liệu hành chính để sản xuất số liệu thống kê, cơ quan Thống kê Đan Mạch đã nhiều năm khai thác cơ hội sử dụng dữ liệu lớn trong sản xuất số liệu thống kê chính thức và thử nghiệm. Bên cạnh đó, hệ thống Tài khoản Kinh tế - Môi trường-hiện đang là mối quan tâm trong xu thế toàn cầu. Chúng tôi hy vọng mối quan hệ hợp tác này sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn về xã hội Việt Nam, làm cơ sở cho quá trình ra quyết định dựa trên bằng chứng và giám sát các chương trình nghị sự quốc tế như Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)",

Trung Đức