Quốc hội họp bất thường

Thường vụ Quốc hội triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15 vào sáng 21/3 để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp sẽ diễn ra trong một buổi sáng, tại Nhà Quốc hội, Hà Nội.

Quang cảnh kỳ họp bất thường lần thứ 5, ngày 18/1. Ảnh: Media Quốc hội

Các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội khóa 15, ngày 18/1. Ảnh: Media Quốc hội

Chiều 20/3, Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 đã họp bất thường thống nhất để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026, theo nguyện vọng cá nhân. Chủ tịch nước là chức danh do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội, do đó quy trình miễn nhiệm Chủ tịch nước với ông Võ Văn Thưởng sẽ do Quốc hội thực hiện.

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương đánh giá ông Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Thưởng đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

"Những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác", thông cáo nêu.

Theo luật Tổ chức Quốc hội, Quốc hội họp thường lệ mỗi năm hai kỳ. Trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu yêu cầu thì Quốc hội họp bất thường. Quốc hội khóa 15 đã tổ chức 5 kỳ họp bất thường, trong đó năm 2022 có hai kỳ, năm 2023 hai kỳ và một kỳ đầu năm 2024.

Minh Phương (TH)

Link nội dung: https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/quoc-hoi-hop-bat-thuong-a40702.html