Đất đai là do Nhà nước quản lý

Vừa qua, đã có rất nhiều ý kiến phản ánh về việc quyền sở hữu đất đai, giấy tờ mà người dân có trong tay về phần đất mà mình sử dụng là Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, có thời hạn sử dụng hẳn hoi, chứ không phải là Giấy chứng nhận Quyền sở hữu đất.

Ngành Luật ở nhiều giai đoạn khác nhau, có thể điều chỉnh các loại giấy tờ về đất đai cho phù hợp với tình hình kinh tế- xã hội như: từ giấy trắng chuyển sang giấy đỏ, sổ đỏ, giấy hồng, sổ hồng,… Điều 4 Luật Đất đai năm 2013 cũng quy định rõ như sau: “Điều 4. Sở hữu đất đai: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật này…”.

bai-ls-1-1637210460.jpg
Luật sư Lê Quốc Sơn- Đoàn Luật sư TP.HCM.
bai-ls-2-1637210490.jpg
Quyết định cưỡng chế vi phạm về đất đai do UBND cấp xã ban hành.

Quy định trên đã rõ, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và Nhà nước thực hiện quyền định đoạt đối với đất đai như sau: Quyết định mục đích sử dụng đất thông qua việc quyết định, xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất (sau đây gọi chung là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất); Quy định về hạn mức giao đất và thời hạn sử dụng đất; Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Định giá đất,… Việc Nhà nước quản lý, đại diện chủ sở hữu đất đai hoàn toàn đúng đắn, bởi vì đất đai không do bất cứ ai tạo ra, có trước con người và là tặng vật của thiên nhiên ban tặng cho con người, mọi người đều có quyền sử dụng, không ai có quyền biến đất đai thành tài sản của riêng mình.

bai-ls-3-1637210510.jpg
Luật Đất Đai năm 2013.

Có một số trường hợp lại ngang nhiên sử dụng đất đai của Nhà nước để làm hàng rào, lấn chiếm lối đi, trồng cây, xây dựng trụ điện trên phần đất đã xác định là của Nhà nước quản lý, hoặc gia đình đã hiến, tặng,… vì mục đích chung, nay quay trở lại lấn chiếm là hành động vi phạm pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ mà pháp luật có biện pháp xử lý hành chính hoặc hình sự. Theo phân cấp xử lý về đất đai, bước đầu UBND xã mời đến nhắc nhở, yêu cầu di dời các vật cản đã xây dựng trên phần lối đi chung, nếu người có hành vi vi phạm không chấp hành thì UBND xã sẽ ban hành quyết định cưỡng chế và xử phạt hành chính theo quy định.

 

Luật sư Lê Quốc Sơn (Đoàn Luật sư TP.HCM)

Link nội dung: https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/dat-dai-la-do-nha-nuoc-quan-ly-a7352.html