Từ khóa "Chúng ta phải mạnh dạn sửa sai về hợp tác xã" :