Từ khóa "ĐH Chu Văn An định hướng phát triển thành trường đa ngành, ứng dụng" :