Viện Đào tạo Quốc tế Excellent: Triển vọng về hệ sinh thái liên kết đào tạo nghề tiên tiến tại Việt Nam

Với việc tạo ra một hệ sinh thái đào tạo khép kín giữa các cơ sở đào tạo uy tín cùng những doanh nghiệp FDI có nhu cầu sử dụng lao động, Viện Đào tạo Quốc tế Excellent khắc phục được những nhược điểm từ mô hình đào tạo nghề truyền thống cũng như sự thiếu hụt nguồn lao động sau đại dịch Covid-19.
Viện Đào tạo Quốc tế Excellent: Triển vọng về hệ sinh thái liên kết đào tạo nghề tiên tiến tại Việt Nam