VTV1 đưa tin về Hội thảo Định hướng và Giải pháp phát triển Nông nghiệp thông minh trên địa bàn TP. Hà Nội

09/11/2021 09:51

Sáng ngày 3/11 đã diễn ra Hội thảo Định hướng và Giải pháp phát triển Nông nghiệp Thông minh trên địa bàn TP. Hà Nội. Dưới đây là thông tin từ VTV1.

VTV1 đưa tin về Hội thảo Định hướng và Giải pháp phát triển Nông nghiệp thông minh trên địa bàn TP. Hà Nội

 

Quyết Tuấn