Đời sống

30 phút trước

Với việc con người khai thác quá mức tài nguyên, nhiều quốc gia không đủ tài nguyên và đang phải đối mặt với vấn đề cạn kiệt. Tất nhiên, một số quốc gia có khả năng phát triển thương mại và phát triển tốt nền kinh tế trong nước nhờ...