Tiền Giang: Các trường đón Xuân trước tình hình mới

Mùa Xuân Nhâm Dần 2022 năm nay, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có chiều hướng phức tạp nên các cơ sở trường học trên cả nước đón Xuân một cách đơn giản, không còn những hoạt động sôi nổi như những năm trước như: Hội thi mùa Xuân, trang trí từ cổng trường đến từng lớp,…