Gói truyền thông siêu tiết kiệm đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn sau thời gian chống chọi với đại dịch COVID19, Công ty cổ phần truyền thông Đời sống và Phát triển triển khai Gói truyền thông siêu tiết kiệm đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.