Anh nông dân người Nùng tích cực xây dựng quê hương

Thời gian qua, cùng với các chính sách, chương trình giảm nghèo của Trung ương và địa phương, phong trào nông dân, nhất là nông dân đồng bào dân tộc thiểu số thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã được triển khai sâu rộng, đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia hưởng ứng, từ đó cũng xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới. Anh nông dân Lầu Sy Nịp, dân tộc Nùng, ở xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước là một điển hình như thế.