Hà Nội có 10 triệu người nhưng chỉ có hơn 18.500 ha rừng

Hà Nội là đại đô thị với khoảng 10 triệu dân và du khách nhưng chỉ có 18.519ha rừng, trong đó rừng tự nhiên 7.593ha, rừng trồng 10.926ha.

Theo đó, tỷ lệ che phủ rừng của Hà Nội chỉ đạt 5,57%, phân bố chủ yếu ở 6 huyện, thị gồm Ba Vì, Sóc Sơn, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây với chủng loại cây đa số ở rừng trồng gồm thông, keo, bạch đàn. Trong khi đó, Hà Nội vẫn còn có một số diện tích đất lâm nghiệp nhưng chưa thành rừng là 8.555ha, diện tích đã trồng rừng nhưng chưa đạt tiêu chí là 993ha, diện tích khoanh nuôi tái sinh 315ha…

trongrung-1712299182.jpg
 

Rừng không chỉ cung cấp môi trường xanh, cảnh quan đẹp, không khí sạch cho con người mà còn là nơi có thể làm du lịch sinh thái, du lịch tâm linh.

Thực tế như ở rừng đặc dụng Hương Sơn có diện tích 3.497ha phân bố trên địa bàn 4 xã Hương Sơn, Hùng Tiến, An Tiến và An Phú thuộc huyện Mỹ Đức có sự đa dạng sinh học khá lớn và là cảnh quan không thể tách rời với quần thể chùa Hương mỗi năm đón hàng triệu du khách đến tham quan, cúng lễ.