Điểm chuẩn các trường công an 2023, thấp nhất bao nhiêu điểm?

Bộ Công an vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các học viện, trường đại học công an nhân dân năm 2023, trong đó ngành thấp nhất điểm chuẩn chỉ 14,01.