Lâm Đồng: Chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư đồi Thanh Danh

Dự án khu dân cư đồi Thanh Danh tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng được Liên danh Công ty TNHH OLECO-NQ và Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ đầu tư thực hiện.