Nông nghiệp, nông thôn là một phần không thể thiếu trong quá trình phát triển của thành phố Hồ Chí Minh

“Dù Tp.HCM phát triển theo hướng công nghiệp và dịch vụ hiện đại thì nông nghiệp, nông thôn vẫn giữ vững như một phần quan trọng không thể thiếu trong quá trình phát triển bền vững", Bí thư Thành ủy Tp.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.