Khuyến nông Hà Nội hướng tới mục tiêu tạo dựng giá trị bền vững cho nông nghiệp, nông dân

22/12/2023 13:03

Theo Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Vũ Thị Hương, trong năm 2023, Trung tâm đã làm tốt công tác xây dựng và triển khai mô hình khuyến nông trên địa bàn TP theo định hướng, chỉ đạo của Trung ương, TP cũng như Sở NN& PTNT Hà Nội; là "cầu nối" giúp người nông dân thực hiện liên kết sản xuất - tiêu thụ theo chuỗi giá trị bền vững.

 

z4997222770472-fabeaf926c4aea33098c461bbf025fd4-1703172737.jpg

Bà Vũ Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội

PV: Trong năm 2023, Trung tâm Khuyến nông TP Hà Nội đã triển khai công tác khuyến nông trên địa bàn các quận, huyện, thị xã như thế nào?

Bà Vũ Thị Hương: Trong năm 2023, Trung tâm đã chủ động thực hiện nhiệm vụ bám sát định hướng, chỉ đạo của Trung ương, của TP, của Sở NN& PTNT, Trung tâm đã cụ thể hoá bằng các văn bản như: Kế hoạch hoạt động quỹ khuyến nông thành phố Hà Nội năm 2023; Quyết định việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định công bố công khai dự toán thu, chi Quỹ Khuyến nông năm 2023; Quyết định giao kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Khuyến nông năm 2023; Quyết định phê duyệt Kế hoạch và dự toán chi tiết kinh phí hoạt động Khuyến nông TP Hà Nội năm 2023;cùng các văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị của Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ được giao.

z4997198637609-1214ae7281def46f448f4710d6a5f7bd-1703172168.jpg

Phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể, các phòng ban, đơn vị chuyên môn thuộc Sở NN&PTNT Hà Nội, các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn TP về công tác khuyến nông.

PVTheo bà, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đóng vai trò gì trong việc xây dựng và triển khai mô hình khuyến nông trên địa bàn TP?

Bà Vũ Thị Hương: Năm 2023, Trung tâm đã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện tổng số 18 mô hình tại 79 điểm trên địa bàn thành phố với 804 hộ, hợp tác xã tham gia thực hiện.

Trong đó: Khuyến nông Trồng trọt có 10 mô hình triển khai tại 25 điểm với 644 hộ và hợp tác xã tham gia thực hiện, triển khai sản xuất trên tổng 185,5 ha diện tích và 250 tấn nguyên liệu; khuyến nông Chăn nuôi có 5 mô hình triển khai tại 39 điểm với 124 hộ tham gia thực hiện trên 31.050 con vật nuôi; khuyến nông Thuỷ sản có 3 mô hìnhtriển khai tại 15 điểm với 36 hộ tham gia thực hiện trên tổng diện tích 39 ha mặt nước.

Ngoài ra, Trung tâm cũng chủ động phối hợp với các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở triển khai mô hình theo sát mùa vụ, đảm bảo đủ quy mô theo kế hoạch; cấp giống vật tư, phân bón đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng; chăm sóc cây trồng - vật nuôi; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên và đề xuất điều chỉnh kịp thời phù hợp với thực tế sản xuất, điều kiện khác nhau của từng điểm mô hình.

Các mô hình được triển khai cơ bản theo đúng tiến độ, đã và đang cho kết quả tốt, đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

eg1suuqstespa8mpimg20200130105329-16774734400321710085929-1703172501.jpg

PV: Trung tâm Khuyến nông Hà Nội là đơn vị duy nhất trong hệ thống khuyến nông cả nước có hoạt động Quỹ khuyến nông. Theo bà, đây có phải là điểm nhấn đặc biệt, tạo nên thành công không nhỏ cho khuyến nông TP Hà Nội trong việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn hay không?

Bà Vũ Thị Hương: Quỹ Khuyến nông đã góp phần nhân rộng các mô hình khuyến nông chuyển giao tiến bộ kỹ thuật có hiệu quả thành vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung. 

Quỹ này khuyến khích được các hộ nông dân, chủ trang trại tiếp tục thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất; kịp thời nắm bắt và xử lý các vướng mắc, khó khăn của các hộ vay vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh; rà soát hệ thống tài liệu hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn theo hướng đơn giản nhưng đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Quỹ cũng góp phần không nhỏ trong định hướng sản xuất nông nghiệp an toàn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Đặc biệt, trong quá trình thẩm định, phê duyệt phương án vay vốn, Quỹ Khuyến nông còn có vai trò cầu nối hiệu quả cho các hộ nông dân thực hiện liên kết sản xuất - tiêu thụ theo chuỗi giá trị bền vững.

PV: Công tác thông tin tuyên truyền, xúc tiến thương mại đang được Trung tâm Khuyến nông Hà Nội thực hiện như thế nào?

Bà Vũ Thị Hương: Trong năm nay, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí uy tín của Trung ương và Hà Nội xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình tuyên truyền về nông nghiệp, nông thôn; xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền ngành nông nghiệp; thông tin giá cả thị trường ngành nông nghiệp;thông tin tuyên truyền trên trang thông tin điện tử Khuyến nông Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Báo Nông thôn Ngày nay, Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Đại biểu nhân dân, Báo Điện tử Chính phủ, Tạp chí điện tử khoa học phát triển nông thôn Việt Nam,...

Phối hợp thực hiện nội dung, in ấn và phát hành các Bản tin Nông nghiệp & Nông thôn Hà Nội, Sản xuất & Thị trường có nội dung tuyên truyền về các chủ trương, chính sách mới trong sản xuất nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; tiến bộ khoa học kỹ thuật; nhà nông và doanh nghiệp cần biết; dự báo thị trường;...

Tất cả đều nhận được những phản hồi tích cực và sự quan tâm của nhiều người đọc.

PV: Phương hướng, nhiệm vụ của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội trong những năm tới là gì thưa bà?

Bà Vũ Thị Hương: Trung tâm vẫn sẽ tiếp tục bám sát định hướng, chỉ đạo của Trung ương và TP về NN&PTNT, tuyên truyền chủ trương chính sách thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025, giới thiệu các các sản phẩm nông sản chủ lực, các sản phẩm theo chuỗi trên địa bàn TP.

Mục tiêu chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thông qua các mô hình trình diễn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế từ 10 - 20% so với ngoài mô hình; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng sản xuất các sản phẩm nông sản thiết yếu, phát triển liên kết chuỗi; phấn đấu từng bước mở rộng các mô hình áp dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp tốt; tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị. Tập huấn cho hơn 14.000 lượt cộng tác viên, nông dân, người sản xuất được tiếp cận, nắm bắt tiến bộ khoa học nâng cao trình độ trong quản lý, sản xuất.

img-4473-1703172569.jpg

Đáng chú ý, Trung tâm dự kiến tổ chức Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ 3 năm 2024; các hội nghị, hội thảo, diễn đàn khuyến nông, tham quan học tập: Tham gia Hội nghị CLB Khuyến nông đô thị tại các tỉnh, thành phố trong nước, nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tổ chức các hội thảo tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm, thương hiệu chủ lực của TP và các sản phẩm theo chuỗi giá trị; cáchội nghị, hội thảo chuyên đề; hội nghị công tác thông tin tuyên truyền; hội nghị về phát triển nông nghiệp nông thôn giữa các tỉnh tại TP Hà Nội.

Chỉ đạo các Tiểu ban Quỹ khuyến nông tiếp tục làm tốt công tác quản lý, bảo toàn, sử dụng và phát triển nguồn vốn Quỹ khuyến nông, tiếp tục hỗ trợ cho vay tập trung vào các vùng sản xuất tập trung, đặc biệt là vay vốn để mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp. Rà soát hệ thống tài liệu hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn theo hướng đơn giản nhưng đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

PV: Cảm ơn bà đã dành thời gian chia sẻ!

Bạn đang đọc bài viết "Khuyến nông Hà Nội hướng tới mục tiêu tạo dựng giá trị bền vững cho nông nghiệp, nông dân" tại chuyên mục Kết nối xanh. https://vanhoaphattrien.vn | Hotline: 08.4646.0404  | Đọc phiên bản tiếng Anh TẠI ĐÂY