Phú Thọ: Học sinh tiểu học (TP Việt Trì) đoạt giải cao cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp tỉnh

Nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đoạt giải cao khi tham gia cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt trên Internet cấp tỉnh dành cho học sinh tiểu học năm học 2023-2024.
dt1-20240328-093321-1711594737-1711595216.jpg
Lãnh đạo Vụ tiểu học, Bộ GD&ĐT thăm cô trò trường TH Tân Dân.

Tiêu biểu các trường tiểu học Thọ Sơn đoạt 45 giải, trong đó có 22 nhất, 13 giải nhì, 10 giải Ba. Em Lê Phạm Khánh An lớp 4E được tham gia thi Trạng nguyên cấp quốc gia. Trường TH Vân Phú có 38 học sinh đoạt giải, 16 giải Nhất, 10 giải Nhì và 12 giải Ba. Em Đỗ Thảo Nhi học sinh lớp 4E được lựa chọn tham gia thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Quốc gia. Trường TH Đinh Tiên Hoàng, đoạt 67 giải, 21 giải Nhất, 25 giải nhì, 21 giải Ba. Trường TH Gia Cẩm, đoạt 44 giải, 11 giải nhất, 13 giải nhì, 20 giải Ba. Trường TH Thanh Miếu, 4 nhất, 7 nhì, 9 giải Ba. Trường TH Thụy Vân, 2 giải  nhất, 10 giải Ba. Trường TH Dữu Lâu, 1giải nhất, 3 giải Ba. Trường TH Minh Nông, 12 giải, 4 giải nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba. Trường TH Thanh Đình, 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba. Trường TH Hoà Bình có 10 giải, 3 giải Nhất, 4 giải Nhì và 3 giải Ba.

Trường tiểu học Tân Dân, đoạt 10 giải Nhất; 15 giải Nhì; 13 giải Ba, tiêu biểu nhất có em Lê Minh Châu, lớp 4H là 1 trong tổng số 20 học sinh toàn tỉnh được tiếp tục tham dự thi cấp Quốc Gia. Trường TH Hùng Lô và TH Chu Hóa đoạt 1 giải nhì, 3 giải ba. Trường TH Chính Nghĩa, 3 giải ba, Minh Phương, 1 giải ba. Trường TH Trưng Vương, 1 giải nhất, 1 giải ba.

Các Trường tiểu học trên địa bàn thành phố Việt Trì đã có nhiều khỏi sắc nâng cao chất lượng giáo dục và các hoạt động phong trào, ngành giáo dục Việt Trì luôn khảng định vị trí đứng đầu tỉnh.