Từ khóa "Chuyện âm ỉ nhưng chưa bao giờ công khai" :