Bến Tre: Bãi bỏ quyết định ủy quyền của UBND tỉnh về phân cấp quyết định đầu tư

12/12/2021 10:34

Vừa qua, ông Trần Ngọc Tam- Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Bến Tre.

screenshot-18125-1639279911.jpg
Ông Trần Ngọc Tam- Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre.

Tại Quyết định số: 36/2021/QĐ-UBND do ông Trần Ngọc Tam- Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre ký ban hành, đã bãi bỏ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Bến Tre về việc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND tỉnh.

ben-tre-bai-bo-2a-1639279926.jpg
 
ben-tre-bai-bo-2b-1639279924.jpg
Quyết định số: 36/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bến Tre.

Đối với các hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đã phê duyệt theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Bến Tre về việc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND tỉnh trước ngày có hiệu lực của quyết định này thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định đã phê duyệt.   

Được biết, tỉnh Bến Tre đã và đang tập trung chỉ đạo triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 và kế hoạch sử dụng đất 2021-2025 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Trong đó, tỉnh tập trung rà soát chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang đất sản xuất, kinh doanh, đô thị,... khoảng 20.000 ha đến năm 2025 và 40.000 ha đến năm 2030… Quyết định số: 36/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bến Tre đáp ứng kịp thời tốc độ phát triển kinh tế- xã hội trong tình hình mới.

Anh Duy
Bạn đang đọc bài viết "Bến Tre: Bãi bỏ quyết định ủy quyền của UBND tỉnh về phân cấp quyết định đầu tư" tại chuyên mục Bạn đọc và Toà soạn. https://vanhoaphattrien.vn | Hotline: 08.4646.0404  | Đọc phiên bản tiếng Anh TẠI ĐÂY