Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang đón nhận bằng Tiến sĩ Chính trị học

16/11/2022 19:46

Ngày 13/11/2022, ông Nguyễn Hữu Lợi- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang đã vinh dự đón nhận bằng Tiến sĩ Chính trị học, tỉnh Tiền Giang có thêm một tiến sĩ.

Với luận án tiến sĩ: “Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ thời kỳ đất nước đổi mới”, Hội đồng xét duyệt luận án tiến sĩ đánh giá cao nội dung tổng quan được các công trình nghiên cứu đã công bố trong và ngoài nước liên quan đến đề tài luận án; khái quát được những kết quả đạt được của các công trình đó và xác định rõ những vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu. 

pho-chu-tich-hdnd-tinh-tien-giang-1-1668568384.jpg
Ông Nguyễn Hữu Lợi- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang vinh dự đón nhận bằng Tiến sĩ Chính trị học.

Trên cơ sở những vấn đề lý luận chung về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, luận án làm rõ vị trí, vai trò, chức trách và các nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện. Luận án xác định vấn đề quan trọng trong nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện bao gồm: xây dựng các khâu tuyển chọn, đánh giá cán bộ; về quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ; về chế độ kiểm tra cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống “chạy chức, chạy quyền” và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ; xây dựng cơ cấu, số lượng đội ngũ cán bộ…

pho-chu-tich-hdnd-tinh-tien-giang-3-1668568384.jpgÔng Nguyễn Hữu Lợi nhận bằng Tiến sĩ Chính trị học trong niềm vui chung của nhiều người.

 

Bên cạnh đó, luận án đã đề xuất sáu giải pháp cơ bản xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ giai đoạn hiện nay, gồm: 

1/ Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; 2/ Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các nội dung của công tác cán bộ của Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ; 3/ Thực hiện nghiêm túc quy trình, quy chế bầu cử cán bộ chủ chốt cấp huyện; 4/ Thực hiện tốt cơ chế kiểm soát quyền lực, chống “chạy chức, chạy quyền” trong đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ; 5/ Thực hiện tốt chính sách cán bộ đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ; 6/Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện.

pho-chu-tich-hdnd-tinh-tien-giang-2-1668568384.jpg
Bạn bè, người thân chụp ảnh lưu niệm cùng ông Nguyễn Hữu Lợi.

 

Hội đồng xét duyệt luận án tiến sĩ cũng đã đưa ra điểm nhấn quan trọng là: Kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo hữu ích không chỉ cho giảng viên, học viên đại học, sau đại học về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp huyện mà còn là cơ sở khoa học - thực tiễn cho các nhà lãnh đạo, quản lý, các tổ chức, cơ quan tổ chức cán bộ trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ trong giai đoạn hiện nay.

Bài viết này thay lời chúc mừng chân thành và sâu sắc nhất gửi đến ông Nguyễn Hữu Lợi- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang nói riêng, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang nói chung, vì địa phương đã có thêm 1 tiến sĩ Chính trị học, góp phần đóng góp, xây dựng và phát triển địa phương ngày càng thêm vững mạnh.

 

Anh Duy
Bạn đang đọc bài viết "Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang đón nhận bằng Tiến sĩ Chính trị học" tại chuyên mục Kết nối 1. https://vanhoaphattrien.vn | Hotline: 08.4646.0404  | Đọc phiên bản tiếng Anh TẠI ĐÂY