Thực hiện dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương án đối tác công tư

02/02/2024 10:34

Theo Nghị Quyết số 151/NQ-HĐND ngày 09/12/2022, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Bảo Lộc - Liên Khương đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt chủ trương đầu tư. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho UBND tỉnh Lâm Đồng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện Dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP).

anh1-1706844577.jpg

Cao tốc Liên Khương - Prenn. Ảnh minh họa

Theo báo cáo của ban quản lý dự án giao thông, tuyến đường có chiều dài khoảng 74km, chiều rộng nền đường 17m với 04 làn xe; dự kiến tổng mức đầu tư 19.521 tỷ đồng, trong đó, phần vốn nhà nước 7.761 tỷ đồng, chiếm 39,76% tổng mức đầu tư của Dự án, bao gồm: ngân sách tỉnh bố trí 4.000 tỷ đồng, sau khi Trung ương bố trí 2.500 tỷ đồng sẽ thực hiện điều chỉnh giảm ngân sách địa phương; số vốn tương đương 3.671 tỷ đồng dự kiến bồi thường bằng việc giao đất cùng mục đích sử dụng đất; phần vốn sở hữu các Nhà đầu tư và nguồn vốn huy động khác khoảng 11.700 tỷ đồng, chiếm 60,24% tổng mức đầu tư (vốn Nhà đầu tư 1.764 tỷ đồng; vốn huy động khác 9.996 tỷ đồng).

Tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện công bố dự án, đăng tải thông tin về Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án theo quy định ngay sau khi được phê duyệt; với đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện xong các thủ tục giao Nhà đầu tư đề xuất dự án lập Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án theo quy định; đồng thời, giao các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch và lộ trình đối với từng nhiệm vụ cụ thể, xác định thời gian thực hiện và hoàn thành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án.

Riêng về việc lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi: Đến nay, Nhà đầu tư đề xuất dự án đã hoàn hoàn thành khảo sát xây dựng, lập và trình báo cáo đầu kỳ hồ sơ BCNCKT (tại Văn bản số 25/2023/CV-FUTA ngày 07/7/2023) và đã được các cơ quan có liên quan xem xét, UBND tỉnh chấp thuận tại Thông báo kết luận số 323/TB-UBND ngày 03/8/2023. Nhà đầu tư đề xuất dự án đang hoàn thiện báo cáo cuối kỳ hồ sơ BCNCKT để trình thẩm định theo quy định.

Theo hướng tuyến của Dự án được phê duyệt có đi qua ví trí đất quốc phòng thuộc sự quản lý của Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh đã có Văn bản số 9010/UBND-GT ngày 16/10/2023 đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét, thống nhất chủ trương về việc giao đất của các đơn vị quốc phòng đang quản lý cho UBND tỉnh Lâm Đồng để thực hiện Dự án. Sau khi xem xét, Bộ Quốc phòng đã có Văn bản số 335/ BQP-TM ngày 26/01/2023 thống nhất chủ trương trên.

Song song đó, về hồ sơ đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Nhà đầu tư đã hoàn thành Dự thảo báo cáo ĐTM và tham vấn cộng đồng về dự thảo Báo cáo ĐTM (Văn bản số 49/2023/CV-FUTA ngày 08/8/2023), đang hoàn thiện theo ý kiến tham vấn để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt.

Cùng với đó, HĐND tỉnh đã thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án tại Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 09/12/2022. Sở NNPTNT đang hoàn thiện hồ sơ để thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, khai thác tận dụng lâm sản theo quy định. Tổng diện tích đất rừng khoảng 3,07 ha đất rừng sản xuất, HĐND tỉnh cũng đã thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa (khoảng 9,5 ha) sang mục đích khác để thực hiện dự án tại Nghị quyết số 171/NQ-HĐND ngày 07/3/2023.

Còn về công tác bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư, các địa phương cũng đã sơ bộ thống kê, tính toán khối lượng, phạm vi, diện tích bồi thường, giải phóng mặt bằng và dự kiến quỹ đất tái định canh, tái định cư cho Dự án; đồng thời, đã triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ cho cao tốc và đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 27/11/2023.

Cụ thể, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm với tổng diện tích 3,79ha dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 36 tỷ đồng (phục vụ cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của cả 02 đoạn cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương); Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư tại xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng với tổng diện tích 2,61ha, dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 45,8 tỷ đồng; tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng với tổng diện tích 12,05ha, dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 172,17 tỷ đồng; tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng với tổng diện tích 4,291ha, dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 55,77 tỷ đồng; Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư tại xã Hòa Ninh, huyện Di Linh với tổng diện tích 12,2ha, dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 165 tỷ đồng; tại xã Gung Ré, huyện Di Linh với tổng diện tích 5,234ha, dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 90,9 tỷ đồng; Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư tại phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc với tổng diện tích 19,567ha, dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 246,2 tỷ đồng (phục vụ cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của cả 02 đoạn cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương).

Đặc biệt, đối với đoạn Bảo Lộc – Liên Khương, địa phương cũng đã quy hoạch, bổ sung 11 mỏ vật liệu xây dựng (04 đất san lấp, 01 cát xây dựng và 06 đất và đá xây dựng) để phục vụ thi công cao tốc; Dự án được phép thực hiện khai thác các mỏ khoáng sản để làm vật liệu xây dựng thông thường theo cơ chế đặc thù đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 106/2023/QH15 ngày 28/11/2023.

Ngoài ra, Tỉnh cũng đưa ra dự kiến kế hoạch thực hiện trong thời gian tới, cụ thể hoàn thiện các hồ sơ như Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư trong quý I và quý II/2024; thực hiện công bố Dự án ngay sau khi được phê duyệt. Thực hiện khảo sát sự quan tâm của Nhà đầu tư đối với Dự án ngay sau khi Nhà đầu tư đề xuất dự án nộp báo cáo cuối kỳ hồ sơ BCNCKT, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý I/2024. Chuẩn bị thủ tục để khởi công xây dựng các Dự án tái định cư; sau khi có quyết định phê duyệt BCNCKT sẽ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án theo quy định. Thực hiện đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư ngay sau khi Dự án được phê duyệt, dự kiến hoàn thành trong quý III/2024. Khởi công xây dựng công trình dự kiến vào đầu quý IV/2024. Tổ chức để thực hiện công tác CĐMĐSDR như kiểm đếm, đấu thầu, chặt hạ cây rừng... sau khi Dự án được phê duyệt.

Hoài Trinh
Bạn đang đọc bài viết "Thực hiện dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương án đối tác công tư" tại chuyên mục Bạn đọc và Toà soạn. https://vanhoaphattrien.vn | Hotline: 08.4646.0404  | Đọc phiên bản tiếng Anh TẠI ĐÂY