Phòng khám Đa khoa Nam Việt có lừa đảo không? Chi phí như thế nào?

Trong bối cảnh phòng khám tư nhân nở rộ hiện nay, thực trạng cạnh tranh chèo kéo khách bằng cách tung những đồn thổi không chính xác nhằm làm giảm uy tín giữa các phòng khám đối thủ là rất phổ biến.