Giải pháp phát triển nền nông nghiệp thông minh dựa trên những lợi thế đã cam kết từ các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA)

09/11/2021 09:46

Tại Hội thảo Định hướng và Giải pháp phát triển Nông nghiệp Thông minh trên địa bàn TP. Hà Nội diễn ra vào sáng ngày 03/11, Chuyên gia Nguyễn Hoàng Dũng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Bền vững TPHCM chia sẻ về Giải pháp phát triển nền nông nghiệp thông minh dựa trên những lợi thế đã cam kết từ các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA).

 

Giải pháp phát triển nền nông nghiệp thông minh dựa trên những lợi thế đã cam kết từ các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA)