Toàn cảnh Hội nhập

10:40 23/02/2024

Mục tiêu trong năm 2024, toàn tỉnh Lâm Đồng có thêm 5 huyện Đam Rông, Lạc Dương, Di Linh, Bảo Lâm và Đạ Huoai đáp ứng tiêu chí nông thôn mới, nâng tỷ lệ 100% số huyện nông thôn mới trên địa bàn.