Tưng bừng khai trương Cerabe cơ sở 12 tại Diễn Châu - Nghệ An

Vừa qua 09/01/2022, tưng bừng khai trương Spa Cerabe cơ sở 12 - CEO Nguyễn Thị Lam thuộc Chuỗi nhượng quyền Spa Cerabe. Đây một địa chỉ làm đẹp mới cho chị em phụ nữ, đã diễn ra tại Diễn Thịnh - Diễn Châu - Nghệ An