DGV Digital và Hyojung cùng bắt tay mang đến nhiều giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp

Mục tiêu chung của thỏa thuận là DGV Digital và Hyojung sẽ cùng nghiên cứu và phối hợp với nhau để cung cấp trọn vẹn bộ giải pháp từ bán hàng, thanh toán đến quản lý thông tin khách hàng, chương trình khách hàng trung thành, chiến dịch tiếp thị…